pátek 18. ledna 2019

Jak žít život v optimálním zdraví ? Jak na ( nevrozené ) nemoce ? (můj názor) :


  
Jak na ( nevrozené ) nemoce ?

Jak žít život v optimálním zdraví ? 
Můj názor: ( U vrozených nemocí může být tento systém doporučení vhodný jakožto vhodný doplněk a pomocník, ulehčující nemocném život, při současně probíhající lékařské léčby, avšak vždy výhradně se souhlasem ošetřujícího Lékaře. Aplikací receptáře bez souhlasu Lékaře NEdoporučuji. Na to není tento systém doporučení koncipován, nenesu v takovém případě žádnou odpovědnost za následky takového svévolného případného rozhodnutí čtenáře. Jde totiž o to, mimo jiné o to, že některé potraviny, plodiny, se s farmaceutickými Léky, například, vzájemně mohou ovlivňovat, a i posilovat, či naopak blokovat. ( I když si myslím, že i v tomto ohledu je tento systém pH vyvážené stravy, receptář, naprosto BEZPEČNÝ ). 


Moje texty, i ty zdejší, mohou být, významným pomocníkem národům světa v jejich každodenním životě, jejich vládám, mohou být však také významnou pomocí lékařům, i vědcům zkoumajících léčbu nemocí tím, že jim pomohou v jejich bádáních a výzkumech, zaměřit se nejen na zkoumání nemocí, ale také na podstatu jejich vzniku, což vše může vést k průlomovým vysoce účinným metodám jejich léčby, na bázi zejména přírodní cesty,

také ku větší každodenní spokojenosti Lidí v jejich životě.

Seznámím Vás zde s mými názory, jak na tu kterou nemoc, v obecné rovině, obecnými doporučeními.

ÚVODEM: Problémem je, že lékaři se povětšinou zabývají tak zvaným ,,léčením" symptomů nemocí, s pokusy jejich, do vymizení těchto symptomů, kdy konstatují uzdravení. Jenže prozatím se nezabývají, v drtivé většině podstatou toho, proč většina nemocí vzniká, tedy příčinou. ( Pomíjím zde vliv vnějších okolností, virů, bakterií.. Ale zaměřuji se zde na životní styl člověka. ) Nemám jim to za zlé, doposud, protože ono vystopovat tu příčinu, opravdu nebylo ani pro mne zcela jednoduché, a to jsem se o to snažil takřka celý život, od malička. Vystopoval jsem jí, tu hlavní, příčinu, kvůli které vznikají povětšinou nemoce, až ve svých cca 45 letech. Od té doby tyhle procesy pozoruji, badatelsky, a zde Vám předkládám universální postup, jak jednak předcházet nemocem, ale také možnost, jak se s nimi co nejlépe optimálně vypořádat, pokud už jsou. Také ale Vám zde předkládám možnost pro život v optimálním zdraví. Netvrdím, že se Vám vždy všechny nemoce vyhnou, při dodržování zde uvedených pravidel, principů, ale vím, že je to to nejlepší, co jsem pro Vás mohl informačně udělat, a vím, že pro Vás že je to to nejlepší, co můžete udělat, dělat, pro sebe, pro své děti, pro své bližní..
Tam, kde již nemoc propukla, je ovšem někdy nutno počítat i s tím, že když už je tělo nějak fyziologicky poškozeno, nemocí, tak ne vždy se může podařit navrátit tělu jeho původní zdraví v plné míře, tedy je zapotřebí počítat s tím, že nemoci mohou na člověku zanechat zdravotní následky, ať už trvalejší, či krátkodobější.

Pokud byste si nebyli s něčím jisti, či si chtěli o zde uvedených mých doporučeních konkrétněji se mnou popovídat, sjednejte si se mnou přes 
můj email:
JiriPelisek6@gmail.com ) 

osobní schůzku ( i když..moje možnosti jsou kapacitně značně omezené, půjde li to, vyhovím ). Na dálku, po emailu, či po telefonu, konzultace, týkající se konkrétních doporučení v jednotlivých případech, s ohledem na kvalitu, takové konzultace, není možno vést. Neboť každý člověk má svá specifika, kde mohu drobnými niancemi zde uvedená obecná doporučení více upřesnit, či poupravit. Každé takové moje doporučení ale je pouhým mým osobním názorem, a vždy jej před aplikací v životě svém, či svých bližních, i dle platných zákonů, je nezbytné, též následně zkonzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem, a případně je zahrnout do svého života výhradně s jeho souhlasem. Nenesu žádnou odpovědnost za neuposlechnutí tohoto, kdy si nemocný by můj názor před aplikací jej ve svém životě, jej nezkonzultoval, se svým ošetřujícím lékařem, nedržel se jeho rad, a doporučení.

Názor Vašeho ošetřujícího Lékaře má zde prioritu

před názorem a doporučením mým, charitativně léčitelským.

I dle platných zákonů.

Zde uvedená má doporučení neuvádím, jakožto návod na uzdravení vždy, ale myslím si, že při jejich aplikaci se může člověk cítit lépe, nežli bez jejich aplikace ve svém životě.

Také si myslím, že zdraví člověka udržitelné v optimálních hodnotách není dlouhodobě bez praktikování zde uvedených principů, povětšinou, udržitelné, potažmo udržitelný život optimálně, Lidské civilizace na planetě Zemi.

Tělo disponuje samouzdravující se schopností, a má zdejší doporučení jen mají být na téhle cestě těla jen jakousi úlevou tomuto procesu těla, tedy v podstatě jen jimi říkám:

,,Neházejte tělu do cesty samouzdravovacích procesů překážky, typu nadbytečná chemie, stresy.."
~~~~~~

Přičemž:

Pravidlo 1 obecné: obecně platí, že pro prevenci, i jako součást léčby doporučuji ve všech případech začlenit do svého každodenního života v plné míře, i podle svých možností můj receptář :

www.ForHealthOne.blogspot.com

Doporučuji, sledujte tento receptář, jeho aktualizace v čase,

jelikož do něho vepisuji průběžně, v čase, další své recepty,

a rozšiřuji jej též v čase, o své další poznatky.

!!!! Tedy, myslím, by i školská, i zdravotnicko

pečovatelská , zařízení,

 například typu: školy, školky, učiliště, nemocnice,  

 léčebny pro dlouhodobě nemocné ( LDN),

domovy seniorů, měly svým strávníkům ve svých

gastronomických provozech,
či prostě v nabídce jídelníčku, každodenně, ( a vidím,


vnímám, to jako naprosto nezbytné ) v zájmu ,,zdraví

 Lidu", nabízet kvalitu zde uvedeného receptáře,

tedy: kvalitu ,,pH vyváženého jídelníčku",

 ..kvalitu tak: ,,pH vyvážené stravy" !!!!

dále, myslím:

Tento receptář, odkaz na tento receptář,

 by měl, myslím, být například ve svobodné vůli jejich, také k dispozici

ve všech ordinacích praktických lékařů, případně i v jiných ordinacích lékařů,

také v dietologických poradnách,

v ordinacích léčitelů,

v prodejnách bylinek a potravinových doplňků stravy,

preventivně, ku zdraví Lidu.

( k tomu ode mne mají všechny tyhle instituce, osoby, subjekty, Lékaři, Léčitelé,

v naší zemi České, i na celé planetě Zemi,

souhlas, byť by se v jejich případě jednalo o výdělečnou,

tedy komerční činnost. Uděluji těmto všem zde uvedeným

 subjektům, osobám, institucím, Lékařům, Léčitelům, v tomto, časově neomezený, 

 TRVALÝ BEZPLATNÝ SOUHLAS, tedy navždy
K DOPORUČOVÁNÍ, ŠÍŘENÍ, 
mého textu..RECEPTÁŘE V JEHO NEZMĚNĚNÉ PODOBĚ CO DO OBSAHU A TEXTU, ku blahu a zdraví Lidu, tedy tyto zde výše uvedené subjekty, osoby, instituce, Lékaři, Léčitelé, 
VŠICHNI
mohou BEZPLATNĚ při své činnosti doporučovat Lidem, Lidu, BLIŽNÍM, tento zde uvedený internetový odkaz na receptář:

www.ForHealthOne.blogspot.com

( vyhrazuji si právo tuto vyjímku, bez uvedení důvodu zrušit, či jednotlivým SUBJEKTŮM, osobám, v případě mého zjištění, či při mém podezření na zneužívání receptáře s ohledem na zachování kvality, tedy při mém zjištění, či při mém podezření, že dochází v tom, kterém případě, ke snižování kvality ).

dále obecně doporučuji, k zde uvedenému receptáři, přistupovat studijně pro prevenci onemocnění, i například jako součást již probíhající léčby, či i případně pro léčbu samotnou:

( vždy však, výhradně s vědomím, a se souhlasem, Vašeho ošetřujícího lékaře )

~~~~~~

Výraznou podporou tělu, jeho zdraví, shledávám, dle citlivého uvážení,
( vždy však, výhradně s vědomím, a se souhlasem, Vašeho ošetřujícího lékaře, 
přičemž zdůrazňuji zde tuto důležitost poradit se s lékařem,
zejména pro těhotné ženy, a dětem )
v užívání bylinek v jejich naturální formě, tedy ve formě čajů,
případně i extraktů z nich.

Neboť: ,,Bylinky tu vždycky byly"..na Zemi, planetě.
( Jak říkávala jedna moje kamarádka, bylinářka ).
~~~~~~
Pravidlo 2 obecné: Nebrat, ( výhradně však po poradě s ošetřujícím lékařem ),
je li to možné, zbytečně, či nadbytečně, žádnou chemii do těla. Jsou lidé, kteří jaksi berou například léky i bez vědomí lékaře, a to nemusí být vždy správně.

V případě léků a jejich užívání je zapotřebí vždy toto zkonzultovat výhradně a se souhlasem,

s ošetřujícím lékařem.

V knize s názvem: ,,Nespěchejte do rakve“ se můžete dočíst například, mimo jiné, o cenové politice některých farmaceutických firem, o jejich některých výrobcích..

Obecně platí, že chemie neorganického původu, nesouladná i demograficky v čase s vývojem Lidstva, narušuje stresově, mimo jiné, pH rovnováhu v těle, což je podhoubí pro vznik různých onemocnění.

O stresu (a): Zde mohu uvést toto: chemie obecně vyvolává v těle člověka jistý druh stresu, i na buněčné úrovni, i se po různu v nich ukládá, ať už přímo, či na úrovni energetické informace. Takovéto stresy obvykle nejsou měřitelné, a vyvolávají u člověka nerovnováhu pH těla taktéž však neměřitelnou, kterou jsem pojmenoval ,,syndrom překyselení“. Jde o stav, kdy se v těle dějí procesy různých typů onemocnění, které však medicína umí jen velmi těžko léčit, vyléčit.

Sice chápu, že farmaceutickým společnostem toto moje doporučení nemusí být zcela příjemné, s ohledem na jejich poměrně leckdy i zlatokopecké marže u svých výrobků, ale myslím, že zdraví člověka by mělo být n místě prvním, a to i před případným podnikatelským, byť třeba i farmaceutickým, lobby.
Ale nejde jen o léky. Jsou lidé, kteří si ničí své zdraví i jinak, chemicky, například chemicky vyrobeným alkoholem, elektronickými cigaretami, či prostě cigaretami s různými i vůněmi v nich, potravinami, obsahujícími chemii typu éčka..například ( o tomto píše ve svých pracech, a na svém blogu, o éčkách, též například MUDr. Josef Jonáš ). Toto, a další, vyvolává v těle jistý druh stresu. Je tedy myslím, optimální, prostřednictvím například aplikování každodenního, výše uvedeného receptáře ve svém životě, do stavu, kdy se cítíte optimálně zdrávi, a nepotřebujete brát žádné léky.
O stresu (b) dále, příklady: Stresem, ze kterého může v čase vzejít nemoc, však mohou být i jiné faktory, jako například:

Významnou prevencí nemocí i součástí jejich léčby, je, aby člověk nemusel řešit ve svém životě stres, v jakékoli formě (zde připomínám i stres z nevhodného stravování, viz body 1. a 2...například). Stres, a následnou dispozici, náchylnost k určitým typům onemocnění si mohou Lidé přinést do vínku již při narození, od své matky si stresy různé žijící před početím, či během těhotenství. Stres Lidé konzumují též, energii jeho, konzumací masa vysoké zvěře, jako například hovězího, či vepřového. Viděli jste někdy například jatka ?

Stresem ale mohou být i Lidé kolem nás, kteří jej leckdy zbytečně, někdy i záměrně, vyvolávají, avšak i nevhodné zákony, stres u lidí vyvolávajících..viz například ty zákony, o kterých píši, ..dost možná i plynoucích ze stresu vlastního jim, těm, kdož je ustanovují..v myslích jejich..stravou i leckdy tělu nevhodnou jim i prodchnutých.. v některých odkazech, a textech, mého blogu: www.GoldenFriendOne.blogspot.com ( přítel Lidu ).

Stresem může být také dále například klouzavá pracovní doba, tedy nepravidelnost i spánková, ale rovněž tak může být stresem nedostatečné vyprazdňování střev každodenní, nedodržování uvedeného receptáře v důsledcích svých tam kde je to možné se souhlasem lékaře, například z důvodu své pohodlnosti si člověk, nežli by si uvařil zdravě, dává raději smažené špekáčky..či hambáče..například, ale také například chudoba ohrožující či znemožňující člověku jeho důstojný život ve společnosti (viz například v naší zemi České aktuálně cca 900 tisíc občanů v pro ně neřešitelných exekucích, kde vláda a parlament dělají, že jim pomáhají, ale ve skutečnosti pomáhají jen dané téma v naší zemi prohlubovat s tím, aby se dobře měli podnikatelé typu: ,,exekutoři, a insolventní správci“ především, byť s přívlastkem svým ,,soudní“, no a také aby se měli dobře soudci, tedy aby byli v naší zemi stále v tomto ohledu, co se vytíženosti v exekucích týká, co nejplněji vytíženi. Ti pak šmahem otce, kteří z nich, z těch dlužníků, nemají na placení řádně alimentů svým dětem, po té, co jim exekutor vše, či téměř vše, sebral, odsuzují tyto převážně otce k trestům podmíněným s cílem je dostat do kriminálu následně rozsudky nepodmíněnými, nezákonně však dle mezinárodních úmluv, jelikož dluh není trestným činem..viz podrobnosti na mém blogu, kde pak trpí i děti i tito rodiče, ze vzájemného odloučení, s následným i třeba odcizením se vzájemným, což v dalším životě dítěti, i rodičům, nese značná traumata psychická, potažmo i fyzická s různými typy onemocněními, duševními i tělesnými, včetně těch nejhorších, typu rakovina. No a na skutečné kauzy k řešení, od soudců, například na vyřešení dotačních podvodů a podobně si Lidé, společnost, musejí počkat i několik let, zatímco tahle mafie si zde na úkor Lidu kvete..prozatím, no a s tím úzce souvisí, tedy i se zdravím, se zdravím společnosti celé, i počet asi tak 60 tisíc bezdomovců v naší zemi České..a s jejich zdravím). Vím, je asi únavné zde číst tyto řádky o stresu, ale je to nezbytnou součástí zde uvedeného tématu, neboť jsou mezi námi právě Lidé, ve společnosti, mnozí, kteří si tyhle řádky jen nečtou, ale kteří si toto žijí. Všichni jsou z tohoto, myslím, unavení. Celá i společnost, i na úrovni podvědomé. Jsou unavení rodinní příslušníci, příbuzní těch, kterých se toto dotýká. Potažmo pak přenášejí tuto svou únavu do celé širší společnosti. Výsledek ? Lidé, ženy se bojí sezanamovat s muži z Lásky, rodí se už po čtvrt století v naší zemi České například o cca 39 tisíc dětí méně meziročně nežli před tím, ..rozpadající se rodiny, frustrované ženy i muži z nedostatku sexuálního uspokojení, z toho plynoucí i neurotické stavy, zášť, mnohdy i deprese, alkoholově a jinak drogově závislí, přeplněné psychiatrické nemocnice, a ordinace psychiatrů a psychologů, nadměrné užívání populace antidepresiv..a podívejte se na příbalovém letáku na vedlejší účinky těchto ,,léků“..tedy cesta poměrně do hrobu, a viditelně, demograficky i statisticky, vymírající národ Český..nejen. A Česká vláda chystá, dle sdělení médií, aktuálně, tedy v roce 2019 výstavbu nových věznic, aby uspokojila ,,poptávku“. Nepřipadá Vám, zde, že cosi v naší zemi České, či téměř vše, je zde jaksi ,,obráceně“, naruby, nežli by mělo být ku záměru Lásky Stvořitele ? Mně tedy, žel, to tak připadá..prozatím.

V naší zemi se cca 12 ti miliony obyvatel, je aktuálně vedeno cca 5 milionů exekucí, což je oproti roku například 2016 nárůst z 1 milionu o pěti násobek. A počet nových exekucí meziročně narůstá ve statisících. Toto je, myslím, neřešená vládou Českou, parlamentem, dostatečně, smrtelná dávka kobry, zvaná ,,mafie“ výše uvedené. Proto bylo, myslím, nezbytné se zde i tohoto tématu, coby významného faktoru stresu ve společnosti, dotknout..ku možné nápravě věcí odpovědných, kteří si, možná, i v rámci řešení si svých případných zdravotních problémů, či jejim blízkým, uvědomí závažnost situace, a začnou ji konečně řešit, s jejím DOSTATEČNÝM, nejen alibistickým, vyřešením..viz podrobnosti k řešení v odkazech mého blogu: www.GoldenFriendOne.blogspot.com
a v tamních jeho všech odkazech, jako například:
www.Nazamysleni1.blogspot.com
www.Nazamysleni2.blogspot.com
www.Nazamysleni3.blogspot.com
ale nejen v těchto tří odkazech, nýbrž v celém tomto systému blogů, ve všech jejich textech je zdroj informací vládě, lidu, médiím, ku možnosti zavedení a udržování, prosperity všech, ku blahu národa Českého, i širšího společenství národů světa, i ku životu Lidí na planetě v optimálním jejich zdraví
( jednotlivců, národů, států, Lidské civilizace ).

~~~~~~

Trocha poeticky vyjádřený můj postřeh ze života ( Český jazyk.. ) :
https://jiridobrovsky3.blogspot.com/#!/2019/02/cesky-jazyk.html

~~~~~~


Popojděme nyní dál:

~~~~~~

Obezita, zažívací a trávící obtíže,

kožní onemocnění typu exémy, plísně,


 také artritická onemocnění, a jiné..

I zde doporučuji, krom dalšího,
o čem všem se zde v celém tomto textu v článcích  a odkazech zmiňuji,  
dodržení, dodržování, dlouhodobě, trvale, pravidla 1., a pravidla 2. výše uvedených obecných, včetně homocysteinové preventivní terapie ) MUDr. Karla Erbena.
pokračovatelé například zde: 
www.hcy-poradna.cz..a též dbát každodenně na řádné vyprázdňování střev ( viz podrobnosti s odkazy v receptáři ). Tedy by i zdravotnicko pečovatelská zařízení, například typu: nemocnice, léčebny pro dlouhodobě nemocné ( LDN),
domovy seniorů, měly být, i co do množství kusů ( a vidím, vnímám, to s ohledem na služby v zájmu ,,zdraví Lidu" jakožto naprosto nezbytné ), vybaveny patřičnými stoličkami pod WC, viz například: ,,>>správná poloha při vyprazdňování“<<, též například: www.stokrle.cz a obdobnými zdravotnickými pomůckami !!  

V případě zažívacích a trávících obtíží doporučuji orientovat se, při dodržení podmínek v receptáři..tedy s měřením si každodenně pH moči..na stravu tepelně upravenou,  do měkka, šetrně dle receptáře, dokud nedosáhnete dlouhodobě pH hodnoty 6,75 až 7,4..po té, při dodržení receptáře, dlouhodobě, by měly tyto obtíže odeznít, pokud nejsou vrozené, či pokud již nedošlo v těle a na orgánech k nevratným změnám.
( vždy však aplikaci receptáře a jeho podmínek konzultuje se svým ošetřujícím Lékařem, a s jeho souhlasem, případně s Lékařem toho člověka či dítěte,
komuž receptář zamýšlíte aplikovat v jeho životě ) .

Obezita je obvykle spojována s úbytekem svalové hmoty, a příbytkem tukové tkáně.

Avšak, podíváme li se na tělo energetikým viděním, obezita je nemoc. Jde o stav, obvykle, kde člověk má velmi narušenu hodnotu pH těla, a tím si jeho buňky doplňují stav minerálů. Aby tak mohly činit, potřebují k tomu vodu, tedy nabírají při tom na objemu. Proč toto buňky v těle činí ? Protože se snaží za každou cenu udržet co neoptimálnější hodnotu pH v těle, aby se snížená kyselost nedostala do krve. Protože pak by člověk onemocněl značně smrtelnou nemocí, například leukémií, nebo jinou krevní nemocí, včetně možnosti například vmetku krevní sraženiny do mozku formou ,,mrtvice”, nebo infarktu, či obdobným onemocněním. Z uvedeného vyplývá, že takto buňky těla chrání život člověka, seč mohou, dokud mohou. Avšak,takovýto stav, (pokud člověk konzumuje stravu a nápoje, které nejsou součástí mého receptáře), nepochybně nemůže trvat do nekonečna. Jednoho dne přijde čas, kdy tělo už nemá kde brát potřebné stopové prvky ( z kostí, z orgánů svých ), a tak se I v nich projeví tato disharmonie..nastupují onemocnění kloubů, kostí..artrozy, dna,..v podstatě I jejich rozklad tím, a lékaři pak dávají umělé klouby..například chirurgicky..Prostě tyto části kostí odříznou, a nahradí je umělými. Člověk pak musí, dle mých dostupných informací, obvykle brát chemii proti autoimunitě dlouhodobě, aby se organismus nebránil cizí hmotě, jejím odhojením si. Z uvedeného vyplývá, že pak už člověk má pramalou šanci udržet si vyvážené pH, i když tuto variantu zcela nevylučuji, pokud by se dotyčný o to hodně snažil.

Tak tedy, co s tou obezitou ?

Doporučuji, i pro prevenci obezity:

I zde platí názor můj o tom, že je nutno v životě dodržovat

obecné preventivní pravidlo číslo 1. a číslo 2. v úvodu zde uvedené.

Dále jsem úspěšně uvěřil, pohádkově, babské radě o tom, že dobrou prevencí, například navazujících problémů s demencí, tudíž předpokládám i vhodnou součástí již probíhající léčby,
může být časté používání mleté skořice v jídle, kterou si můžete, a měli byste, zpříjemňovat život, a to i když ještě demencí netrpíte, když jen se snažíte o prevenci například obezity, či i pokud aktuálně prozatím si obezitu řešíte.

Konkrétně jde o radu tu, že by člověk měl ji jíst, formou posypání na talíři jídla, v množství:
1. čajová lžička, až 2 čajové lžičky za den.

Přičemž užívání této skořicové kůry má probíhat tak, že v jejím úvodu ji takto konzumujeme nepřetržitě každodenně po dobu 40 ti dnů, a i dále, ale po této lhůtě již mohou být tu a tam ojediněleji i výpadky v jejím užívání, v kalendářním roce. Tedy pravidlo 40 ti dnů je dobré dodržet v každém kalendářním roce.


Dále si myslím, že významnou prevencí těchto nemocí i součástí jejich léčby, je, aby člověk nemusel řešit ve svém životě stres, viz výše odstavce ,,o stresu (a), (b)“


Plavání v chlorované vodě obecně NEdoporučuji, neboť jak víme, tělo má různé otvory a póry, kterými dýchá, a pokud se ponoříme do vody, obsahující takovouto chemii, nemůžeme se pak divit tomu, že v čase si tělo může řešit různé problémy, způsobené mu tímto mu stresem. U žen toto může vyvolávat také například sníženou imunitu v oblasti jejich genitálií, různé exémy, svědění, i záněty plísně, například, z důvodu chlorem zničených přirozených bakterií v těchto místech těla. Tyto problémy se následně mohou pak přenést, například bakteriálně, do močového měchýře, i do ledvin.., celkově pak žena může mít například i pocit, že někde prochladla, a že uvedené problémy má z toho. Následovat mohou, jak u žen, tak u mužů, různé kožní vyrážky, ekzémy..například, ve spojení s nevhodnou stravou, a nedostatečným každodenním se vyprádňováním střev.

Toto vše, o čem zde píši, pak může být podhoubím I pro vznik ostatních nemocí, včetně těch, které považujeme za závažné, které člověka výrazně omeují v životě,

včetně například ,,roztroušené sklerózy”, jelikož takto stresově se může vydeptat imunitní systém..například, který pak napadá i sám sebe, vlastní tělo.


Přičemž, externě, tedy jiným způsobem, nežli zde uvádím, se do těla potřebné minerály a stopové prvky, s navrácením se hodnoty pH těla na optimální úroveň, dostat, NEdají.

Obecně zamýšlená řešení tohoto, například užíváním ,,potravinových doplňků stravy“, typu ,,vitamíny, minerály, stopové prvky“, bez dodržování dlouhodobě každodenně mého zde uvedeného receptáře a zdejších pravidel, mohou mít jen velmi krátkou a velmi omezenou účinnost, přičemž problémy v těle se při tom prohlubují, a případně i se přesouvají jinam.

S tím samozřejmě souvisí i to, NEpít chlorovanou vodu.

Jsou například I možnosti různých vodních filtrů běžně, i méně běžně, na trhu dostupných.

V bazénech pak, myslím, chemie, jako chlór a jiné.., mohou být již technicky přežitkem, jelikož přirozenější tělu je dezinfekce vody ku koupání, například mořskou solí.

Vím, že tato forma nemusí být v současnosti příliš dostupná, jelikož zvyklosti jsou jiné, ale právě tyhle inovace jsou tím, čím by měl svět žít, a na tomto by měl, tedy na:


,,KVALITĚ PRO ŽIVOT”

postavit svou prosperitu.


Protože zmírající, vymírající, nemocné, národy světa..

..to štěstím, ani prosperitou..Neshledávám...například.

Prostě..při takovémto způsobu života,

při takovýchto inovacích,

při takovéto kultivovanosti Lidstva,

při na tomto, na těchto principech založené ,,prosperitě”,

bude Lidi na planetě

,,BAVIT ŽÍT“

a mnohem více, nežli doposud

budou mít Lidé smysl života..budou na sebe vzájemně i hodnější.

Dále si, i v souvislostech zde uvedených, nejen však, myslím, že významnou prevencí těchto nemocí i obezity, i součástí jejich léčby, je, aby člověk nemusel řešit ve svém životě stres, viz výše odstavce ,,o stresu (a), (b)“

Dále se zmiňuji také o příčině vzniku většiny nemocí, nejen roztroušené sklerózy ( v článku v v odkaze zde..(doporučuji..pečlivě si jej pročtěte ):
http://nazamysleni1.blogspot.com/2019/04/stop-zabijaku-trtinovemu-cukru.html 
 

~~~~~~Koronavirus:

( ..jakožto koronavirové onemocnění )

mnou doporučená prevence i léčba, jakožto součást 
léčby , ovšem POUZE a výhradně se souhlasem Vašeho ošetřujícího lékaře, lékařky :

1) Je zapotřebí si zvýšit dlouhodobě, trvale, 
svou imunitu, 

každodenním aplikovkáním principů a jídelníčku dle:

www.ForHealthOne.blogspot.com

 2) Pro prevenci, v průběhu ,,pandemie"

doporučuji užívat vnitřně každodenně, 

poloviční dávkování ( viz text na obalu ) :

"HERPESTOP" kapky 3x denně 7 kapek, 

( NEBO :

"DRAKs Imun" viz: www.energy.cz   

( při pocitu onemocnění, krom jiného, 

zvýšit dávkování na plný počet kapek, 

uváděný výrobcem, coby doporučená denní 

dávka,

ako

sa vraví i na:

www.Tinktura.cz.


(..možno doplňovat

výtažkem z grepu, po uplynutí alespoň 

3hodin od požití například :

,,Grepo fit" )

dále k prevenci chřipek, koronavirů informativně:
(07.12.2020) :
VELMI doporučuji ( ovšem.. a to zdůrazňuji, výhradně po po Vaší konzultaci s Vaším ošetřujícím lékařem~lékařkou..) Pro prevenci Používat přiměřené množství 
KOŘENE ZÁZVORU
ať už v nastrouhané, nebo práškové mleté podobě v polévkách na talíři 
či:
v Čajích.. 
Dávkování mohu doporučit 
MAXIMÁLNĚ 1/2 (půl) ČAJOVÉ LŽIČKY NA: 
"2dcl velký~PLNÝ~HRNEK ČAJE,
či i POLÉVKY.." . 
JE VHODNÉ, CÍTÍTE LI TO TAK, TŘEBA I NEZŮSTAT JEN U JEDNOHO HRNKU..DENNĚ..,A NEBO MŮŽETE. TO PODLE TOHO, JAK SE ZROVNA CÍTÍTE. 

NEPŘEKRAČUJTE ZDE MAXIMÁLNÍ DOPORUČENOU DÁVKU ZÁZVOR NA JEDEN 2dcl HRNEK, , MOHLI BYSTE SI TÍM ZPŮSOBIT MNOHÁ ZÁVAŽNÁ ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ TĚLA, ORGÁNŮ V TĚLE. 

JAK SE I ŘÍKÁ:
,,VŠEHO MOC: ŠKODÍ". 

Obecně zde platí pravidlo udržovat se v teple, i dýchací cesty. . 
PŘI horečkách nad 38°C však zázvor užívat NEDOPORUČUJI, NEBOŤ ZÁZVOR OBECNĚ ZAHŘÍVÁ, PROHŘÍVÁ TĚLO, ORGANISMUS. 
ZÁZVOR NESMÍTE MÍT JEN TAK NA STOLE, NEBO KDEKOLI VOLNĚ V PROSTORU V BYTĚ, V KANCELÁŘI..V PRÁŠKU V OBALE Z PRODEJNY. ZPŮSOBILO BY VÁM TO ZÁNĚT SLIZNICE DÝCHACÍCH CEST, I CHRONICKÝ, A LÉKAŘI BY TOTO STANDARTNĚ NEDOKÁZALI IDENTIFIKOVAT. 

ZÁZVOR V PRÁŠKU, MLETÝ V OBALE Z PRODEJNY, JE NUTNO SKLADOVAT V TĚSNĚ UZAVŘENÉ, TŘEBA PLASTOVÉ, KRABIČCE~DÓZE, A V LEDNICI.. 

POKUD SI S PETE ZÁZVOR DO ČAJE.. DO POLÉVKY, NA STOLE, NEZAPOMEŇTE PO KAŽDÉM TAKOVÉM TAKOVÉM POUŽITÍ UTŘÍT STŮL VLHKÝM HADŘÍKEM. TO PROTO, ABYSTE NEDÝCHALI ZBYTKOVÝ PRÁŠEK ŽE STOLU ZÁZVOROVÝ, S EFEKTEM ZÁNĚTŮ DÝCHACÍCH CEST, COŽ BY BYLO KONTRAPRODUKTIVNÍ, I VELMI NEBEZPEČNÉ. 

.. 

2.dubna 2020: na internetu jsem se včera 

dočetl zprávu, že Lékaři v Ústřední Vojenské 

nemocnici (Praha, Česká republika), podali 

několika pacientům látku:

,,hydroxichlorochin", !!! ta ale je jistě pouze 

na  : Lékařský předpis a při hospitalizaci, tedy 
nikoli pro svévolné si aplikování. !!!~~~~~~

Parkinsonova choroba


Alzheimerova nemocI zde platí názor můj o tom, že je nutno v životě dodržovat

obecné preventivní pravidlo číslo 1. a číslo 2. v úvodu zde uvedené.

Tedy též:
I zde doporučuji, krom dalšího,
o čem všem se zde v celém tomto textu v článcích  a odkazech zmiňuji,
 dodržení, dodržování, dlouhodobě, trvale, pravidla 1., a pravidla 2. výše uvedených obecných, včetně homocysteinové preventivní terapie ) MUDr. Karla Erbena.
pokračovatelé například zde: 
www.hcy-poradna.cz

..a též dbát každodenně na řádné vyprázdňování střev ( viz podrobnosti s odkazy v receptáři ). Tedy by i zdravotnicko pečovatelská zařízení, například typu: nemocnice, léčebny pro dlouhodobě nemocné ( LDN),
domovy seniorů, měly být, i co do množství kusů ( a vidím, vnímám, to s ohledem na služby v zájmu ,,zdraví Lidu" jakožto naprosto nezbytné ), vybaveny patřičnými stoličkami pod WC, viz například: ,,>>správná poloha při vyprazdňování“<<, též například: www.stokrle.cz a obdobnými zdravotnickými pomůckami !!  

Dále jsem úspěšně uvěřil, pohádkově, babské radě o tom, že dobrou prevencí, tudíž předpokládám i vhodnou součástí již probíhající léčby, může být časté používání mleté skořice v jídle.
Konkrétně jde o radu tu, že by člověk měl ji jíst, formou posypání na talíři jídla, v množství:1. čajová lžička, až 2 čajové lžičky za den.

Přičemž užívání této skořicové kůry má probíhat tak, že v jejím úvodu ji takto konzumujeme nepřetržitě každodenně po dobu 40 ti dnů, a i dále, ale po této lhůtě již mohou být tu a tam ojediněleji i výpadky v jejím užívání, v kalendářním roce. Tedy pravidlo 40 ti dnů je dobré dodržet v každém kalendářním roce.

Dále si myslím, že významnou prevencí těchto nemocí i součástí jejich léčby, je, aby člověk nemusel řešit ve svém životě stres, viz výše odstavce ,,o stresu (a), (b)“


Dále se zmiňuji také o příčině vzniku většiny nemocí, nejen roztroušené sklerózy ( v článku v v odkaze zde..(doporučuji..pečlivě si jej pročtěte ):
http://nazamysleni1.blogspot.com/2019/04/stop-zabijaku-trtinovemu-cukru.html 
 


~~~~~~

Rakovina ( onkologická onemocnění ):

I zde doporučuji, krom dalšího,

o čem všem se zde v celém tomto textu v článcích  a odkazech zmiňuji,
dodržení, dodržování, dlouhodobě, trvale, pravidla 1., a pravidla 2. výše uvedených obecných, včetně homocysteinové preventivní terapie ) MUDr. Karla Erbena.
pokračovatelé například zde: 
www.hcy-poradna.cz..a též dbát každodenně na řádné vyprázdňování střev ( viz podrobnosti s odkazy v receptáři ). Tedy by i zdravotnicko pečovatelská zařízení, například typu: nemocnice, léčebny pro dlouhodobě nemocné ( LDN),
domovy seniorů, měly být, i co do množství kusů ( a vidím, vnímám, to s ohledem na služby v zájmu ,,zdraví Lidu" jakožto naprosto nezbytné ), vybaveny patřičnými stoličkami pod WC, viz například: ,,>>správná poloha při vyprazdňování“<<, též například: www.stokrle.cz a obdobnými zdravotnickými pomůckami !!  


Rakovina, neboli onkologická onemocnění, jejich vznik, mají svůj původ opět v životě člověka bez znalostí zde uvedných principů, v jejich tudíž i nedodržování v běžném, každodenním, životě. (Pomíjím zde vznik těchto nemocí pod vlivem extrémních události, jako například zvýšená radiace, či jiná toxicita v ovzduší, jelikož to spadá nikoli pod téma ,,zdravý životní styl“, ale pod téma ,,branná výchova, či občanská nauka, nebo politologie, či jiné odborné vědecké, jako například demografie, přírodní vědy, vědecko technická témata, téma čistoty ovzduší.. téma klimatu na planetě.. a podobně, i když i zde se významě dotýkám i těchto témat, avšak v důsledcích, pozitivních“)


Rakovině, tedy onkologickým onemocněním, ale nejen jim, ale i mnohým jiným nemocem, pak dává vzniknout, hojně krát, látka, zvaná homocystein. Její zvýšený únik do krve.

Sice homocystein se v nemocnicích, jeho hladina, vyšetřuje, avšak například lékař,
 (  ) MUDr. Karel Erben, a jím proškolený, jím doporučovaný zdravotní personál, , že toto vyšetření má taková specifika, že ani NEdoporučuje, aby si Lidé nechávali.
>> Oznámení o úmrtí MUDr. Karla Erbena na fb << 
pokračovatelé například zde:
www.hcy-poradna.cz

hladinu homocysteinu vyšetřit jinde, nežli u něho. Následně pak doporučuje vitamínovou terapii, na základě vlastních receptur, vycházejících z jeho dlouholetého výzkumu, a uvádí, že má vysoké procento dříve nemocných Lidí rakovinou, kterým se již onkologické onemocnění NEvrátilo.

Dále si myslím, že významnou prevencí těchto nemocí i součástí jejich léčby, je, aby člověk nemusel řešit ve svém životě stres, viz výše odstavce ,,o stresu (a), (b)“

Chemoterapie ?? Od slova ,,chemie“ ( viz úvodní část tohoto textu ). Četl jsem článek o studii jednoho lékaře v Americe, který dělal výzkum asi tak 20 ti letý u pacientů s rakovinou. Zabýval se tím, kolik procent pacientů přežije chemoterapii do období cca 5 let po jejím absolvování. Došel k číslu cca 20%. A došel také k tomu, že z těch, kdož se chemoterapie nezúčastnili, toto procento bylo vyšší. Z uvedeného důvodu obecně on, chemoterapii NEdoporučuje. Osobně se k tomuto názoru, i s ohledem na zde uvedené, přikláním také.

Ale je zde něco, čemu by lékaři, lékařská věda, měli, věnovat dostatečnou pozornost, pokud už člověk rakovinou onemocní, ale i jakožto prevenci těchto onemocnění ( rakovina všech typů, včetně leukemie ), avšak tomu pozornost dostatečnou, co vím, zatím, nevěnují. Je mi záhadou, PROČ ?? Kvůli farmaceutickému lobby ? Či kvůli lobby chemoterapeutického průmyslu ( o terapii zde osobně vážně pochybuji, s ohledem na to, jak těm lidem bývá špatně, například )

Tak tedy, o co jde ? Čemu by měli lékaři, vědci, myslím, věnovat, dlouhodobě pozornost v oblasti prevence a léčby všech druhů rakovin ?
Tomuto by měli věnovat, dlouhodobě, též pozornost:

Je to především vše, o čem zde píši, jde o všechna zde uvedená pravidla, principy.


Také by měli dlouhodobě, myslím, věnovat pozornost bylině, s názvem ,,Anona Graviola“o níž se uvádí, že má tak silný detoxikační účinek, že pomocí této byliny lze dosáhnout detoxikace těla, rovnající se mnoha tisící násobku chemoterapie, avšak bez vedlejších nežádoucích účinků. V současnosti lze z ní pít čaje, z jejích listů, lze pít i 100% šťávu z ní, lze konzumovat i extrakty z ní v kapslích. Ale myslím si, že tato bylina by si zasloužila mnohem více pozornosti ze strany lékařů a zejména vědeckých týmů světa, pro léčbu všech druhů rakovin.


O rakovině zde závěrem:
Co tedy dělat:
Navštívit pokračovatele  ) MUDr. Karla Erbena, některého z jím proškolených Lidí, měřících jeho prověřeným způsobem hladinu homocysteinu v krvi, následně uposlechnout, po poradě se svým ošetřujícím lékařem, rady pana
(+) MUDr. Karla Erbena (  viz jeho pokračovatelé kontakt níže ) 
v oblasti doporučených jím vitamínových doplňků stravy, vitamínů ( obvykle to může být přesně stanovená denní dávka kyseliny listové, zvýšených dávek Liposomálního vitamínu ,,C“, a trojkombinace vitamínů ,,B6, B12 s již zmíněnou kyselinou Listovou,. na období 3 měsíců, a po té si necháte změřit znovu hladinu homocysteinu, a celá terapie se opakuje, dokud se Vám hladina homocysteinu v krvi nestabilizuje na úrovni, kde má být. Pak můžete preventivně, třeba 1x či 2x do roka ( podle dohody s pokračovateli MUDr. Karla Erbena, jím proškolenými specialisty ) si opět nechávat měřit takto svou hladinu homocysteinu v krvi, tedy jak uvádím, u zdravotníků, proškolených ( + )MUDr. Erbenem 
( web kontakt: například www.hcy-poradna.cz )

Po dohodě se svým ošetřujícím lékařem zahrnout do svého života receptář výše uvedený, tedy s názvem zde: www.ForLivingOne.blogspot.com , spolu se vším, výše uvedeným.
Netvrdím, že se Vám Vaše zdraví ve 100 % navrátí, ale co vím je, že toto, o čem zde píši, je to nejlepší, co pro své zdraví můžete udělat, a dlouhodobě, pozitivně dělat.
(Vždy však výhradně s vědomím, a výhradně se souhlasem Vašeho ošetujícího lékaře).
Dále se zmiňuji také o příčině vzniku většiny nemocí, nejen roztroušené sklerózy ( v článku v v odkaze zde..(doporučuji..pečlivě si jej pročtěte ):
http://nazamysleni1.blogspot.com/2019/04/stop-zabijaku-trtinovemu-cukru.html 


~~~~~~

Leukémie, trombózy, kardiovaskulární nemoci,

cukrovka ( diabetes melitus), 

problémy u mužů s jejich prostatou,

poruchy štítné žlázy..endokrinního systému,  

i jiné tak zvané,,civilizační“ nemoci:

I zde doporučuji, krom dalšího,
o čem všem se zde v celém tomto textu v článcích  a odkazech zmiňuji,
dodržení, dodržování, dlouhodobě, trvale, pravidla 1., a pravidla 2. výše uvedených obecných, včetně homocysteinové preventivní terapie ) MUDr. Karla Erbena.
pokračovatelé například zde: 
www.hcy-poradna.cz


..a též dbát každodenně na řádné vyprázdňování střev ( viz podrobnosti s odkazy v receptáři ). Tedy by i zdravotnicko pečovatelská zařízení, například typu: nemocnice, léčebny pro dlouhodobě nemocné ( LDN),
domovy seniorů, měly být, i co do množství kusů ( a vidím, vnímám, to s ohledem na služby v zájmu ,,zdraví Lidu" jakožto naprosto nezbytné ), vybaveny patřičnými stoličkami pod WC, viz například: ,,>>správná poloha při vyprazdňování“<<, též například: www.stokrle.cz a obdobnými zdravotnickými pomůckami !!  

Dále se zmiňuji také o příčině vzniku většiny nemocí, nejen roztroušené sklerózy ( v článku v v odkaze zde..(doporučuji..pečlivě si jej pročtěte ):
http://nazamysleni1.blogspot.com/2019/04/stop-zabijaku-trtinovemu-cukru.html 

~~~~~~


Problémy u mužů s jejich prostatou,

sexualita, společnost:I zde doporučuji vše, o čem píši v celém tomto textu,
dodržení pravidla 1., a pravidla 2. výše uvedených obecných,  
včetně homocysteinové preventivní terapie ) MUDr. Karla Erbena.
( >> Oznámení o úmrtí MUDr. Karla Erbena na fb <<  )
pokračovatelé například zde: 
www.hcy-poradna.cz ..
..a též dbát každodenně na řádné vyprázdňování střev ( viz podrobnosti s odkazy v receptáři ). Tedy by i zdravotnicko pečovatelská zařízení, například typu: nemocnice, léčebny pro dlouhodobě nemocné ( LDN),
domovy seniorů, měly být, i co do množství kusů ( a vidím, vnímám, to s ohledem na služby v zájmu ,,zdraví Lidu" jakožto naprosto nezbytné ), vybaveny patřičnými stoličkami pod WC, viz například: ,,>>správná poloha při vyprazdňování“<<, též například: www.stokrle.cz a obdobnými zdravotnickými pomůckami !!  

Dále se zmiňuji také o příčině vzniku většiny nemocí, nejen roztroušené sklerózy ( v článku v v odkaze zde..(doporučuji..pečlivě si jej pročtěte ):
http://nazamysleni1.blogspot.com/2019/04/stop-zabijaku-trtinovemu-cukru.html 


Dále tedy k problémům s prostatou ( nejen ) u mužů ..sex, a společnost:

kromě příčin zde doposud uvedených, vím, že problémy s prostatou, a celým tímto ústrojím, které neslouží jen k vylučování moči, ale také souvisí s erekci a ejekuací při sexuálním aktu mužů ( zdali to vše funguje, a jde, jak má, či zdali jsou s tím obtíže, nebo dokonce i bolestivé obtíže, ..o rakovině se zmiňuji výše.. ): K poměrně závažným problémům, s tímto ústrojím muže, může dojít v případě též ( nejen při onemocnění rakovinou, či plísněmi, vzniklými z nevyváženosti pH v těle, které ji svorně s ní a případně i s homocysteinem utrženým z řetězu, nakonec i umí vyvolat ), když například se muž rozejde se ženou, a nejde mu nalézt, či nechce si nalézt, jinou partnerku, a vše jaksi ponechává bez alespoň si mechanického si sobě pravidelného uspokojování. Asi tak v období po 6ti měsících ( může to být ale i dříve, či později ), se u muže mohou vyskytnout fyziologické obtíže s tímto jeho ústrojím, v podobě té, že on cítí, jak mu jeho toto jeho ústrojí uvniř chřadne. A to do té míry, že mu pak mohou dělat značné problémy běžné pohyby těla v životě, jako například se ohnout, či sed v podřepu.. No, a jděme dál: muž, tedy takto žijící singl, ač si to ani nemusí zcela plně uvědomovat, tedy bez partnerského soužití se ženou ( pomíjím zde pro tuto chvíli život homosexuálů ), spolu s tím, pozvolna, ale leckdy i velmi rychle, uvadá i na psychice, na mentalitě, na výkonech. Jeho život se obvykle ( ač to na sobě nechce nechat zdát, dokud je to jen trochu ještě možné, udržitelné ) zužuje na jednodušší úkony, také na ty, typu alkohol, bývá podrážděnější, i psychopatičtější, případně apatičtější, v mírně lepším případě sahá po erotických časopisech, či webech, pro alespoň sebe uspokojení. Problémem však může v takových případech být to, že svět porno modelingu, porno herečství, s sebou nese i jistou míru stupidity, mentální degradace osobnosti, také sem tam vulgárností. Prostě prodej sexu za peníze Láskou, něžnou, krásnou, v životě člověka, není. No, možná ale, může být i sem tam pro muže lepší zaplatit si někde pohlazení, ženy, nežli žít trvale bez pohlazení. ( O sobě například vím, že si pohlazení nikdy od žádné ženy vědomně cíleně koupit nehodlám, jelikož jej chci mít, její pohlazení, každodenní, z Lásky upřímné ).

Popojděme dál:

Jak je obecně známo, tělo člověka, tedy jeho hmotné tělo, má mnoho sfér, i energetických svých okruhů, bez nichž by nežilo ( viz například nauky: akupunktura, akupresura, Shiattsu, Tai chi chuan, a jiné, které pracují s tak zvanými energetickým drahami v těle, ale i mimo něj ). No, a oblast genitálií člověka, tedy i prostaty a celého tohoto ústrojí, v tomto případě muže, je v oblasti, které se říká energetické centrum druhé čakry. Ta však souvisí propojeně s čakrou šestou. Co to znamená v životě ?
Čakra druhá souvisí s kreativní, životadárnou, tvorbou.
Čakra šestá souvisí s napojením na sféry pozitivně duchovní, i na Stvořitele, na vědomé úrovni.
Pokud tedy muž, muži, ale i ženy ve společnosti obecněji, přistupují k oblasti intimity mezi sebou, v oblasti sexuálního se vzájemného spojování, jaksi s nadměrnou dávkou obezřetnosti, až v podstatě nemohoucnosti ( mnoho Lidí zde žije v naší zemi České singl ), pak má celá společnost značný problém, a to i demograficky. Jak může vypadat taková společnost, která je většinově, či ze značné části, povětšinou si sice ,,klikajíc", avšak, jinak, celkem co do intimit..a orgasmů si vzájemně dávaných, ..kde nic..tu nic..?
Kreativní tvorba takové společnosti značně uvadá,
tudíž i její díla jsou tomu odpovídající,
i její zákony a legislativa jsou tomu povětšinou odpovídající,
s výsledky jak mentálně retardované společnosti.
Demografický vývoj společnosti v tomto ohledu (nejen však), a nejen v naší zemi České, hovoří v tomto za sebe.
A tak se Lidé honívají za něčím, za čímsi, a podstata života, vědomé spojení se Stvořitelem, jim takto unikává..i tak..život sám.
Můžeme pak vidět ,,oduševnělé" inzeráty žen, kdesi na netu, které v 64 letech hledají prostou, čistou, Lásku, pohlazení, porozumění..což je jistě krásné, když jsou, cítí se..samy Ty mladší obvykle mívají inzerci typu: hory, lyže, moře, divadla, kina, cestování a si užívání (jako když by život byl jeden mejdan)..nežli jim život uteče, a ony pak..prozřou.
Jenže má to háček v tom, že záleží na  Co se vztahů týká, obecně mužů a žen, jsem toho názoru, i nauka I Ting tak okolnostech, proč osaměly. Samozřejmě, že se Lidé různě rozcházejí..že žena si nemusí, a nemá, líbit od muže vše, pokud na ní není hodný, to samé platí i pro muže, tedy leckdy je rozchod jedinou a nejlepší variantou řešení situace. Například nauka I Ting hovořívá, že v partnerském vztahu by měl muž být ku ženě starší. No, a nebo, myslím, i by mohl být přibližně stejně starý. Jde o to, že žena je podstatou a založením pečovatelka..a pokud je žena ve vztahu starší nežli muž, vztah, a hlavně žena, může mít tendenci se dlouhodobě vyčerpávat, a zcela ,,vyčerpat". I když, samozřejmě vím, že toto, stejně jako ostatní záležitosti světa, nemusí být vždy dogmatem, v životě člověka. Prostě..Láska si nevybírá, rozum ,,přebírá",

a když rozum si plánuje, Búh se směje.
I když samozřejmě na vztahy mají vliv i mnohé jiné okolnosti života. Proč toto zde píši ?
Zastavil jsem se zde u momentu, například, kde lidé, ženy, klopíc zraky, hlavy své před muži, do svých si třeba mobilů, jednak si uzavírají proudění energie 5., 6, a 7. čakry do těla, tím si uzavírají, avšak i jim, těm mužům, sféru komunikace, sféru kreativní tvůrčí tvorby ve spojení s Láskou Svtořitele ve společnosti, také vědomé spojení s Ním, se Stvořitelem.
Výsledkam pak je společnost, i širší, která jen dělá mechanicky, roboticky, co je jí nadefinováno, a s důrazem na rychlost, ny výkon, na hypotéky..jako že ..tak se to dělá, jako že..tak to má být.
No, život, zdraví, demografický vývoj některých lokalit Lidské civilizace na Zemi planetě, nám ukazuje však, že pravda je skryta jinde.
Kde?
Odpověď je, ač se to může zdát být klišé, prosté:

,,Tou pravdou, je Láska".

No, a ještě se zastavme, pro pochopení.. u vztahů..

Muž není schopen dlouhodobě v pohodě fungovat, i s ohledem na výše uvedené, bez intimního pravidelného života se ženou, aniž by se to projevilo na kvalitě jeho mentálního, či i fyziologického, zdraví, či i na kvalitě jeho případných ,,výstupů" jeho činnosti, tvorby. Muž potřebuje ženu, jelikož se prostřednictvím jí spojuje s Matkou Zemí. Jen tak může býti dobrým mužem. No a je tedy otázkou, zda má vedle sebe partnerku, se kterou vydrží žít..viz například pohádka ,,O chytré Horákyni..".

Zdali má vedle sebe ženu ,,dobrou" mu. Jak říkává se: ,,Dobrá žena je muži Nebeský dar".

Obecně vidím, ( a i pan kardinál Dominik Duka se o tom v roce 2018 zmínil v rozhovoru pro Český rozhlas ), že jaksi vládě české v současnosti vyhovuje rozdělování vztahů partnerských mezi mužem a ženou, a tomu odpovídají i některé životně důležité zákony, legislativa..jako například a zejména ..nedostatečný obecní, tedy Lidem dostupné kapacitně, bydlení v bytě, a ZEJMÉNA: ,,výše nezabavitelné částky exekutorem a insolvenčním správcem"..
To je, myslím, hrobem společnosti..české.

viz podrobnosti na mých blozích například:
www.Nazamysleni1.blogspot.com
www.Nazamysleni2.blogspot.com
www.Nazamysleni3.blogspot.com


Takto rozdělená společnost politikům českým vyhovuje, vyhovuje jim také ,,kastování" společnosti, kde v podstatě znemožňují těmito zákony, touto legislativou,
stále větší a větší skupině obyvatel země České, být plnohodnotými občany ve společnosti, a vyčleňují je tak na její nedůstojně okraj.

Výsledkem pak je ještě větší rozdělenost společnosti, rodin, vztahů, bez intimity, bez Lásky, mezi muži a ženami, a v podstatě ,,demografický zmar"..i kolaps se všemi důsledky s tím spjatými.


Žena na planetě Zemi zastupuje její ženskou sílu, ženskost.
Vím, uvádí se, že je pouhé 1%, v rozdílnosti energie mužské a ženské..
Ale je to právě to proklamované jedno procento, které určuje pohlaví člověka, a vše, co je s tím spojené.

Člověk je makrokosmem.

Žena zastupuje sílu Jin, tedy například jemně léčivou sílu našeho Měsíce.
Síla Jin je síla klidu, něhy, přijetí ( světla Slunce ), přijímání, léčivé Lásky..i Měsíce.
Energie Země, kterou žena zastupuje, je také energií Darů Země, jako její bohatství, život, zrození se na ní. Toto vše žena, života dárná, jako matka, jako matka si v sobě od přírody nosí. Je tedy, myslím, poněkud hloupé, když se žena v pýše nad tím, povyšuje nad muže, tím. Jak vídám, i to se ve společnosti častokrát, žel, děje.

Žena potřebuje muže ku spojení se se Stvořitelem, vědomně.
Bez muže se jí to může dařit mnohem obtížněji.
Muž, aby jí to mohl dát, dávat, potřebuje k tomu se ženou pravidelné a časté intimní, sexuální uspokojení vzájemné, Láskyplné, jinak sám muž uvadá též, a není pak schopen ,,dávat".

No, milí..zastavil jsem se zde u tématu, souvisejícího s problémy s prostatou u mužů, tedy souvisejících s druhou čakrou. Pro bližší pochopení věcí.

Z uvedeného vyplývá, že konzumace případné pilulky, ,,pilulkování", nemusí být při snaze vyléčit dané stavy vždy nejvhodnějším, a nejšťastnějším, řešením.

 
~~~~~~

Roztroušená skleróza
 
I zde doporučuji, krom dalšího,
o čem všem se zde v celém tomto textu v článcích  a odkazech zmiňuji,  
dodržení, dodržování, dlouhodobě, trvale, pravidla 1., a pravidla 2. výše uvedených obecných, včetně homocysteinové preventivní terapie ) MUDr. Karla Erbena.
pokračovatelé například zde: 
www.hcy-poradna.cz
 ..a též dbát každodenně na řádné vyprázdňování střev ( viz podrobnosti s odkazy v receptáři ). Tedy by i zdravotnicko pečovatelská zařízení, například typu: nemocnice, léčebny pro dlouhodobě nemocné ( LDN),
domovy seniorů, měly být, i co do množství kusů ( a vidím, vnímám, to s ohledem na služby v zájmu ,,zdraví Lidu" jakožto naprosto nezbytné ), vybaveny patřičnými stoličkami pod WC, viz například: ,,>>správná poloha při vyprazdňování“<<, též například: www.stokrle.cz a obdobnými zdravotnickými pomůckami !!  

Je také důležité zkonzumovat denně cca 7 až 12 polévkových lžic (dle pocitů) na mlýnku na mák namletých slunečnicových semínek ( lze si je různě přidávat do plévek, do salátů, do jídel, či si je sníst jen s na drobno nakrájenými jablky například, nebo i spolu s namletým mákem ). Každodenní konzumace slunečnicových semínek je pro zdraví velmi důležitá. Sice se uvádí, že neobsahují vitamín D, ale myslím si, že energeticky, v nich obsažený, (i když nezměřitelně), prostě být musí. Jelikož ty slunečnice na tom poli ve výhni slunce a při svém i olejnatém složení, myslím, ani nemají jinou možnost :-) . A toto si tvrdím, ve víře své si, navzdory všem případným oponentům :-) .

Avšak dále doporučuji také, zajímat se současně s léčbou standartně doporučovanou, o tento směr léčby:
Léčba kmenovými buňkami dle pana profesora Johna Snowdena, ředitele centra pro transplantace v Královské hallamshirenské nemocnici v anglickém Shefieldu
>>Shefield City google maps<<

Sice se uvádí, že ,,imunitní systém zaměňuje myelin-lipoprotein obklopující nervové buňky-za cizí látky,..otázkou však, myslím je, PROČ se tomu tak děje. Odpovědi by mohly, možná, dát výzkumy směrů, o kterých se zde v mém ,,vzkazu vědcům“, zmiňuji..(a nebo také nikoli, ale to už tak, v oblasti badatelsko vědecké bývá..).
Moje tipy vědcům, ke zkoumání, k bádání:
Stojí za zmínku, například pro vědce toto:
Všiml jsem si, možnosti té, že kmenové buňky se v těle, či prostá jen jejich informace ( podobně jako homeopatie, na energetické úrovni ) samovolně mohou přemísťovat snáze, když je tělo udržováno v teple. Rovněž tak se dají, myslím, a jsem o tom takřka přesvědčený, aktivovat hloubkovou masáží, vyvolávající energii tepla, avšak to je pouze na lokální úrovni. Pokud se člověk udržuje v teple..ovšem nikoli přehnaně, jen příjemně.. (například vhodným oblečením..třeba z ovčí vlny například, vhodnou obuví.., může dosáhnout tak přirozeného koloběhu kmenových buněk po těle) Přičemž vše probíhá sice dlouhodobě, ale velmi jemně v těle, po těle.
Což ve výsledku, myslím, i má za následek lepší dlouhodobou samouzdravovací schopnost těla.

No, a myslím si, na základě mého pozorování života, a informací nabytých, že například oxid dusnatý, je jinak tím, možná i s redox signálními molekulami, kdož podávají informaci o tom, kam mají kmenové buňky v případě potřeby v těle směřovat. Problémem může však být, když je oxidu dusnatého v těle více, který si řeší zvýšenou hladinu homocysteinu například, kde pak autoimunitně ničí i zdravé buňky těla, například nervovou soustavu, v případě roztroušené sklerózy, kde toto je v podstatě onemocnění ,,prozánětlivé“ na úrovni nervové soustavy, a oxid dusnatý se jen snaží uvedená místa zánětů, mikro zánětů, i těch počínajících, uzdravit, což se mu však, dokud například homocystein se nenavrátí na správnou hodnotu, povést nemůže. No a mezi tím se rozběhne onemocnění do té míry poškození těla, nervů, či mozku, v čase, že pacient pak může být vůbec rád, když se mu nemoc, tedy roztroušená skleróza, alespoň ve svém rozvoji zastaví. Tedy si myslím, že je důležité, způsobem, o kterém píši výše, hlídat hladinu homocysteinu v těle u Lidí s roztroušenou sklerózou též, a vedle toho zkoumat možnost omezení či změnu chování oxidu dusnatého v těle dočasně, nežli se tělo uzdraví od roztroušené sklerózy, případně i vliv výše hladiny oxidu dusnatého v těle, který, jak jsem pochopil, vyrábějí Ledviny. Z tohoto pohledu je myslím, také zapotřebí zkoumat i vliv Ledvin a vztahových záležitostí, 
na onemocnění s názvem: ,,Roztroušená skleróza“.
Jakožto Laik Vám, milí vědci, nyní, aktuálně, více poradit zatím v tomto neumím, ale snažil jsem se zde Vám ukázat možný směr, kterým, pokud se vydáte, při jeho bližším prozkoumávání, můžete případně dosáhnout významných pokroků v oblasti léčby roztroušené sklerózy..(a nebo také nikoli, ale to už tak, v oblasti badatelsko vědecké bývá..)

Dále se zmiňuji také o příčině vzniku roztroušené sklerózey ( i vzniku jiných nemocí ) v článku v odkaze zde..(doporučuji..pečlivě si jej pročtěte ):
http://nazamysleni1.blogspot.com/2019/04/stop-zabijaku-trtinovemu-cukru.html  

~~~~~~
Paraziti, kvasinky, plísně
Mám vypozorováno, že obecně se těmto organismům v těle nelíbí, pokud je dle naměřených hodnot ( viz receptář: www.ForHealthOne.blogspot.com ) pH těla v normě 6,75 až 7,4 přičemž samozřejmě toto nemohu vždy a všem garantovat, jakožto pravidlo dogmatiké, nýbrž jako vodítko, jako ukazatel směru, kterou cestou jít, pokud chcete mít dobrý pocit z toho, že jste pro věc udělali, a děláte, to nejlepší, co v principu základním, dělat v životě lze.
Pokud i přes normativně správnou hodnotu pH těla ( viz receptář: www.ForHealthOne.blogspot.com ) trpíte parazity, či kvasinkami, nebo plísněmi,
bude nejspíš chyba někde ve stravování, či v denním režimu, nebo jinak stresová.

Dále se zmiňuji také o příčině vzniku většiny nemocí, nejen roztroušené sklerózy ( v článku v v odkaze zde..(doporučuji..pečlivě si jej pročtěte ):
http://nazamysleni1.blogspot.com/2019/04/stop-zabijaku-trtinovemu-cukru.html 
~~~~~~  

Závěrem:

Pokud i přes normativně správnou hodnotu pH těla ( viz receptář: www.ForHealthOne.blogspot.com ) trpíte parazity, či kvasinkami, nebo plísněmi,

bude nejspíš chyba někde ve stravování, či v denním režimu, nebo jinak stresová.


Pro dosažení očekávaných výsledků, od receptáře, tedy pro zejména úpravu pH těla na správnou hodnotu, a následnou její tak udržování si, je zapotřebí tento receptář ( www.ForHealthOne.blogspot.com )


 užívat dlouhodobě, každodenně, minimálně po dobu 6ti, i více měsíců
( vždy ale výhradně až po konzultaci s ošetřujícím lékařem, či lékařkou a výhradně s jeho či jejím souhlasem! ) 

Je dobré konzumovat dlouhodobě každodenně
jen jídla z těch druhů surovin, které jsou zmíněny v mém receptáři,
aby vše zafungovalo, fungovalo..v míře optimální daného člověka.

Doporučuji též:
Každodenní jídelníček by se měl opírat, většinový, týdně, o základ z trojkombinace:
minimálně 5x týdně sníst dvě hlavní jídla připravená dle mého receptáře na základu, sestávajícího z trojkombinace: mrkve(té především), celeru a petržele..( k tomu třeba i hlávkovou kapustu, či občas zelí..). Ministerstvo zdravotnictví ČR by mělo zrušit povinnost veřejným gastronomickým provozům v jídelních lístcích uvádět jakožto alergen ,,celer"..jelikož je to nesmysl. Celer není alergen, ale vše může být alergenem, pokud v danou chvíli na danou látku, či plodinu, zrovna je člověk ze zdravotních důvodů indisponován..více o přípravě zeleniny (nejen) v mém receptáři.
4x, minimálně však 3x týdně sníst celou salátovou okurku (nastrouhanou, či nakrájenou, nebo rozmixovanou )
4x, minimálně však 3x týdně sníst celou kedlubnu ( nakrájenou, nastrouhanou, případně, máte li obtíže žaludeční či jiné s trávením, pak výhradně jen tepelně upravenou, dokud obtíže nezmizí )
Ovoce by mělo obsahovat maximálně 5 až 10% objemu denní stravy, jelikož snižuje hladinu pH těla, a nic jiného, sladkého, už krom níže uvedeného, a v receptáři, nejíst.

Sladit jen tímto ovocem.
Nepoužívat, nekonzumovat, cukr.
Nekonzumovat nic, kde je přidána fruktóza.
Nekonzumovat nic, kde jsou látky typu éčka, nebo jiné, kterým nerozumíte.
Z mléčných výrobků doporučuji konzumaci jen ,,acidofilního mléka“ s obsahem tuku přes 3 %, nebo občas též možno střídat s: selský bílý jogurt Holladndia,
v množství 2x denně polévková lžíce ( možno zředit nechlorovanou vodou )

Je také důležité zkonzumovat denně cca 7 až 12 polévkových lžic (dle pocitů) na mlýnku na mák namletých slunečnicových semínek ( lze si je různě přidávat do plévek, do salátů, do jídel, či si je sníst jen s na drobno nakrájenými jablky například, nebo i spolu s namletým mákem ). Každodenní konzumace slunečnicových semínek je pro zdraví velmi důležitá. Sice se uvádí, že neobsahují vitamín D, ale myslím si, že energeticky, v nich obsažený, (i když nezměřitelně), prostě být musí. Jelikož ty slunečnice na tom poli ve výhni slunce a při svém i olejnatém složení, myslím, ani nemají jinou možnost :-) . 

A toto si tvrdím, ve víře své si, navzdory všem případným oponentům :-) .

Každodenně ( možno i s výpadky občas ) sníst hrst, či dvě, do velmi měkka povařených v nechlorované vodě luštěnin, typu malých fazolek, či hrášku..možno občas proložit i jinými luštěninami.
 
Je také důležité přestat jíst, když má člověk pocit sytosti.
Vše ostatní, důležité, naleznete v mém receptáři: www.ForHealthOne.blogspot.com .
Jak vidíte, má doporučení jsou prostá :-) .
Avšak, myslím, a jsem o tom přesvědčený, jsou, mohou být.., i životně důležitá.
( Jednotlivcům, rodinám, národům, státům, Lidské civilizaci ).
~~~~~~
~~~~~~
Přeji všem šťastný život, v Lásce Stvořitele, v optimálním zdraví :-) .
Jiří Pelíšek
( publikující též: poezii pod pseudonymem: Dobrovský,
sociálně ekonomicko politické otázky pod pseudonymem: Samuelson )

www.ForHealthOne.blogspot.com  
~~~~~~